Cookiepolicy

Från GB Foods Sverige (Europe Foods Sverige AB)  informerar dig om att denna webbplats använder cookies enligt beskrivningen i denna policy.

INFORMATION OM SKYDD AV PERSONLIGA UPPGIFTER

Nedan ger vi dig information om behandlingen av personuppgifter. För mer information om databehandling kan du konsultera vår Integritetspolicy.

ÖVERFÖRINGAR TILL TREDJE LAND

Vi meddelar dig att GB Foods Sverige inte överför personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. När det gäller cookies från tredje part, görs de internationella dataöverföringarna av Google/Youtube och Facebook till USA. Du kan i följande länkar identifiera de mekanismer som upprättas för att säkerställa en tillräcklig skyddsnivå till den allmänna europeiska förordningen för skydd av personuppgifter.

UPPDATERINGAR OCH ÄNDRINGAR I COOKIE POLICY

Vi kan ändra denna cookiepolicy för att anpassa den till de cookies vi använder, såväl som i enlighet med nya lagstiftningskrav eller för att anpassa policyn till instruktionerna från de behöriga myndigheterna.

När väsentliga ändringar sker i denna cookiepolicy kommer användaren att meddelas med hjälp av ett informativt meddelande på webbplatsen. Om du vill ha mer information om hur vi använder cookies kan du skicka oss ett e-postmeddelande till dataprivacy@thegbfoods.com

Senast uppdaterad: Februari 2024

TACK FÖR ATT DU
KONTAKTAR OSS!

Ditt meddelande är nu sänt till vår konsumentkontakt. Det kan ta några dagar innan vi återkommer. Tack på förhand för ditt tålamod.

Hälsningar Teamet på Outdoor Meal